Kunstwerken in Leerdam

 

Uit een inventarisatie blijkt dat Leerdam maar liefst bijna 100 kunstwerken in de openbare ruimte heeft staan,  hangen, liggen of drijven! De argeloze bezoeker weet vaak nauwelijks iets van het  kunstwerk: heeft het een titel? Wie is de kunstenaar? Wat zegt de kunstenaar over zijn kunstwerk - of andersom? Wanneer is het aangebracht enzovoort.

 

Om aan die nieuwsgierigheid tegemoet te komen heeft de gemeente Vijfheerenlanden bijna alle kunstwerken voorzien van een bordje waarop aangegeven is: de titel van het kunstwerk, de naam van de kunstenaar en het jaar waarin het gemaakt is. Tevens staat op elk bordje bij het kunstwerk een QR-code waarop de nodige achtergrondinformatie te lezen is.

 

De werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte heeft voor de tekst op de bordjes en achter de QR-code zorggedragen. Eveneens zorgde zij voor de plaatsing van de bordjes.