“Zondagmiddag” door jantien Jongsma, 2019

Muurschildering Zuidwal te Leerdam,

Toelichting door de kunstenaar:

 

Voor de uitnodiging tot het maken van een schets voor een muurschildering toog ik op een zondagmiddag naar Leerdam. Ik was aangenaam verrast door de sfeer in het centrum en vond de locatie van de muur erg mooi.

Ik wandelde door de straten en langs de Linge en nam alles zo goed mogelijk in me op. IK maak eigenlijk nooit foto’s voor mijn werk en het enige beeld wat ik had van die middag was een foto van de muur en de beelden in m’n hoofd. Ik geprobeerd een geabstraheerde versie te maken van mijn herinnering en heb daarbij vormen en kleuren gezocht. Kleuren die passen bij de stad, de wal en het water. Over deze min of meer abstracte vormen heb ik een met een redelijk klare lijn figuratie aangebracht die een zacht en warm verhaal vertellen van deze ontmoeting tussen mij en Leerdam.

Ik woon en werk in Amsterdam en haal mijn ideeën uit mijn omgeving en mijn leven. Vaak werk ik op en met papier. Ik woon sinds een paar jaar in Slotervaart en ben erg positief getroffen door deze fijne ruime wijk waar architectuur en natuur elkaar treffen. Dit zie je terug in mijn werk van de laatste jaren.

Voorgeschiedenis

Begin 2018 kwam voor het eerst een groep enthousiaste Leerdamse bewoners bij elkaar om na te denken over het toevoegen van kunst in de buitenruimte. Hestia Peek, die de -inmiddels verdwenen- muurschildering op de blinde muur van voormalig boekhandel Van Kralingen schilderde, was de inspiratiebron. Wim van der Leij nam het initiatief en heeft Beatrijs Schweitzer, Rob Witteveen, Liesbeth Romkes, Tom van Campenhout en Cor van Dijk gevraagd deel te nemen aan de werkgroep.

In de aanloop naar de realisatie van het eerste kunstwerk heeft de werkgroep zich beziggehouden met onder meer de volgende vragen:  Wat voor soort kunstwerk(en) willen we? Wat zijn geschikte locaties en hoe selecteren we de kunstenaar (s). Daarnaast is voor de realisatie natuurlijk geld nodig, dus welke fondsen schrijven we aan, welke lokale partijen vragen we subsidie. En tenslotte moet er een aantal praktische zaken geregeld worden zoals, van wie is straks het kunstwerk, hoe lang “garanderen” wij de kwaliteit, hoe zit het met de verzekering?  Om praktische redenen voort de werkgroep haar activiteit uit onder de paraplu van de stichting Pilgram. Voorjaar 2019 is een werkbezoek aan Heerlen gebracht, een stad die beroemd is om haar muurschilderingen. Al met al hadden we begin 2019 voldoende bagage (en geld!) om ons eerste kunstwerk te realiseren en was de eerste locatie bepaald en goedgekeurd door de eigenaar van het pand:  De blinde muur van restaurant La Stancia aan de Zuidwal.

Besloten is om een algemene uitvraag te doen via BK-info - vakblad over kunst in de openbare ruimte- en via sociale media. Aan het kunstwerk werden slechts algemene eisen gesteld. Aan de kunstenaars die belangstelling hadden werd gevraagd middels meegestuurde foto’s en hun website een indruk te geven van eerder werk op basis waarvan een eerste selectie kon worden gemaakt.  Maar liefst  54 kunstenaars reageerden! Drie van hen hebben een betaalde opdracht voor een ontwerp gekregen dat zij persoonlijk aan de werkgroep hebben gepresenteerd.

 Uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp “Zondagmiddag” van Jantien Jongsma. Zij heeft de schildering in twee weken op de muur kunnen aanbrengen. Het werd op 6 oktober onthuld.