KUNSTWERK 14

 

Mozaïek watertoren

A.D. Copier

1925

 

Het Mozaïek

Het Mozaïek is aangebracht in de gevel bij de ingang van de watertoren en stelt personen voor die water schenken en ontvangen. Het is uitgevoerd op een plateau van tegeltjes in diverse kleuren, overwegend blauw. Het opschrift is “1900 – 1925” en is aangeboden door het gemeentebestuur van Leerdam. Het refereert aan het 25-jarig bestaan van het waterleidingbedrijf.

 

Andries Copier (1901 – 1991)

Copier was van 1914 tot 1971 verbonden aan glasfabriek Leerdam. Hiermee was hij gedurende decennia de enige ontwerper in vaste dienst bij de fabriek. Hij begon er als assistent-werkman op de etsafdeling, waarover zijn vader Gijsbert Copier de leiding had. Hij bleef maar liefst 60 jaar aan de Glasfabriek verbonden.

Hij ontwierp vele serviezen. Veelal liet hij zich inspireren  door vormen in de natuur. Bijvoorbeeld het smeerwortel servies uit 1923 met een karaf die de omgekeerde vorm had van het glas. Ook het bekende servies peer  uit 1927.

Daarnaast ontwierp hij veel zogenaamde unica ’s:  een gezamenlijk met een glasblazer, tijdens het blazen, vormgegeven kunstwerk. Dat was pure ambachtskunst.

Hij ontwierp het beroemde Gildeglas 1930. Een ornament hiervan hangt aan de Westwal.

Naast dit mozaïek bracht hij ook een mozaïek aan op de gevel van het glashuisje aan de Lingedijk.

 

Arie Visser

De bouwer van de watertoren is Arie Visser (1885-1974). Hij was de vader van de kunstenaar Carel Visser.