KUNSTWERK 1

 

Museum De Vier Kubussen 2012

 

Glazen kubussen

De vier glazen kubussen hier zijn ontleend aan het ontwerp van Marijke de Goeij van het kunstwerk op het Dr Reilinghplein. Zij hebben op diverse plaatsen gestaan in Leerdam en staan nu sinds 2012 hier achter de kerk (Achter de Kerk). De kubussen worden regelmatig “gevuld” met producten uit de Glasblazerij zoals vazen, schalen, bekers. Maar soms,  als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, worden er ook wel andere kunstwerken tentoongesteld.

 

Vanaf 2022

Vanaf 2022 heeft een aantal kunstliefhebbers het initiatief genomen de glazen kubussen te promoveren tot een museum: “Museum De Vier Kubussen”. Tweemaal per jaar wordt de inhoud vernieuwd met nieuwe kunstwerken onder verantwoordelijkheid van een wisselende curator.

 

2022

In het voorjaar is er in De Kunstplaats aan de Markt in Leerdam een expositie van oude vaandels van tal van muziekgezelschappen uit Leerdam: fanfares, harmonies, koren. De vaandels vertellen de verhalen van die verenigingen. Een aantal verenigingen is opgeheven, maar een aantal bestaat nog steeds. Op verzoek van de directeur van De Kunstplaats, Tom van Campenhout, en de Stichting Samen Doen,  hebben leerlingen van de Floris Radewijnszschool vaandels ontworpen. Die staan hier nu tijdelijk tentoongesteld.