KUNSTWERK 1

 

Museum De Vier Kubussen 

2012

 

Glazen kubussen

De vier glazen kubussen hier zijn ontleend aan het ontwerp van Marijke de Goeij van het kunstwerk op het Dr Reilinghplein. Zij hebben op diverse plaatsen gestaan in Leerdam en staan nu sinds 2012 hier achter de kerk (Achter de Kerk). De kubussen werden regelmatig “gevuld” met producten uit de Glasblazerij zoals vazen, schalen, bekers. Maar soms,  als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, worden er ook wel andere kunstwerken tentoongesteld.

 

Vanaf 2022

Vanaf 2022 heeft een aantal kunstliefhebbers het initiatief genomen de glazen kubussen te promoveren tot kindermuseum “Museum De Vier Kubussen”.  Elk halfjaar wordt hier een tentoonstelling samengesteld door wisselende basisscholen in Gemeente Vijfheerenlanden.

 

2024

Dit jaar de tentoonstelling 'De Straat'. 

Op initiatief van het Stedelijk Museum Vianen en passend bij de expositie van Ina Boudier-Bakker, schrijfster van “De Straat - 100 jaar”, hebben en aantal kinderen uit Leerdam, onder leiding van kunstenaar Tom van Campenhout, een eigen straat gebeeldhouwd uit  piep-schuim.

 

Meewerkende jonge kunstenaars:

Eva Knulst

Lly Stringer

Olivia Amersfoort

Marijn van Driel

Doris van Wijnen

Elin den Hertog

Jasmijn Amersfoort