PROJECT OVERKANT

 

Proces

In opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden heeft de werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte (KIOR) gezorgd voor de selectieprocedure voor een kunsttoepassing bij een brug in de nieuw gebouwde wijk Broekgraaf. Uit vele aanmeldingen hebben 5 kunstenaars opdracht gekregen om een ontwerp te presenteren. Hiervoor was onder meer een maquette beschikbaar gesteld. Bij de uiteindelijke selectie waren naast vertegenwoordigers van de gemeente Vijfheerenlanden en het projectbureau Broekgraaf ook omwonenden betrokken. De keuze is gevallen op het ontwerp ‘Overkant’ van Maarten de Reus (1961). De Reus heeft al diverse beelden in de openbare ruimte gemaakt in Nederland en daarbuiten, waaronder het inmiddels iconische werk ‘Kooi-met-geen-poema-er-in’ ( Apeldoorn, 2020). Zie voor meer projecten van zijn hand www.maartendereus.nl

 

Overkant

Het kunstwerk ‘Overkant’ is speciaal voor de genoemde locatie ontworpen en gerealiseerd in 2023. Het werk op de brug midden in Broekgraaf speelt met het ‘brug-dilemma’: waar ergens op een brug wordt de kant waar je net nog stond de overkant? Aan beide uiteinden van deze brug bevindt zich een sculptuur, een beetje in de traditie van beelden bij bruggen. Op tal van plekken in Nederland zie je immers een beeldhouwwerk aan een bruggenhoofd, vaak figuratief, iets met handel, of het water. De twee beelden op de brug in Broekgraaf gaan over de brug zelf. Als je aan de ene kant van de brug staat, zie je in de metalen bol aan de overkant het woord ‘OVER’ staan, en aan je eigen kant wordt het woord “KANT’ leesbaar. Dat is alleen te lezen vanuit bepaalde gezichtspunten aan weerszijde van de brug. Het beeld gaat ook over meer dan een brug. Het gaat ook over wat je ziet vanuit een bepaald standpunt. Waar je staat bepaalt wat je ziet. Als je je standpunt verandert, verandert ook je blik. Soms kan je ergens geen brood van bakken, maar als je een ander standpunt inneemt, als je van een andere kant ergens naar kijkt, wordt het opeens helder. Zo is het ook in het leven, zo is het ook met dit beeld.