KUNSTWERK 20

 

Gemeentewapen Leerdam Stadskantoor

Kristinsson

1989

 

Het gemeentewapen

Uiterst rechts in de voorgevel is een reliëf  in rode baksteen gemetseld. Voorstellende het stadswapen van Leerdam:  de poort met twee torens, afgeleid van oude stadszegels van de stad uit 1595.

Het schild is gedekt met een kroon vastgehouden door twee klimmende leeuwen.

 

Jón Kristinsson (IJsland – 1936)

In 1966 startte Kristinsson met zijn Nederlandse echtgenote en collega Riet Reitsema (1936-2015) een architecten- en ingenieursbureau in Deventer. Onder hun leiding groeide het uit tot een middelgroot bureau dat zich specialiseert in duurzaam en energiezuinig bouwen vanuit hun visie op integraal ontwerpen. Het stadskantoor Leerdam is één van de ontwerpen in dit kader, van zijn hand.

 

In de periode 1992-2001 was Kristinsson hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Sinds zijn emeritaat in 2001 werkt Kristinsson aan duurzame innovatie in de luwte van het kantoor dat hij oprichtte.

 

Het reliëf

Het reliëf dateert uit 1989 en is ontworpen door de architect zelf.  Het reliëf is uitgevoerd door het puurste aller bouwmaterialen: klei, gewonnen uit de grond waarop de stad is gebouwd. Het reliëf is aangeboden  door Baars Kaas bv Schoonrewoerd, zoals vermeld op het plaatje op de muur.