KUNSTWERK 25

 

Reigers

Marcus Ravenswaay

1979

 

Reigers

Super realistische stijl in brons op betonnen sokkel. In 1979 aangeboden door Centraal Woningbeheer Leerdam ter gelegenheid van het gereedkomen van de achterliggende woonwijk Griend/Donk.

 

Marcus Ravenswaaij (1925 – 2003)

Marcus Ravenswaaij was de oudste zoon van de schilder Huibert Antonie Ravenswaaij (1891-1972). Hij volgde kort na de Tweede Wereldoorlog de opleiding tot beeldhouwer aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Al heel spoedig kreeg hij de opdracht een verzetsmonument te ontwerpen voor de Westelijke Biesbosch en het land van Heusden en Altena. Van het stadsbestuur van zijn geboortestad Gorinchem kreeg hij de honoraire titel stadsbeeldhouwer. In deze stad staan meerdere grote werken van hem in het openbaar.

Er staan diverse beeldhouwwerken van hem in Leerdam. En ook van zijn vrouw, Marijke Deege, staan diverse beeldhouwwerken in Leerdam.